Cửa Sổ Nhựa Cách Âm Cách Nhiệt Tốt Nhất Hiện Nay, Thi Công tại Hà Nội